To može biti zanimljiov:

Mawk - Sa ljubavlju

Volim vidjeti i taml: